PENTHOUSE

Black line

PENTHOUSE E

Diện tích tim tường: 156.6 m2 / 142.97 m2
Diện tích thông thuỷ: 142.97 m2
MẶT BẰNG CĂN HỘ
HÌNH ẢNH NỘI THẤT
Plan Thumbnail
Vườn cảnh A1 Vườn cảnh A2 Lối đi ra hồ bơi Vườn cảnh B1 Vườn cảnh B2