PENTHOUSE

Black line

PENTHOUSE F

Diện tích tim tường: 243.76 m2 / 225.42 m2
Diện tích thông thuỷ: 243.76 m2
  • 1.3.12.13. Bedroom
  • 9. Living room
  • 2.4.6.8.9.11.14. Bath room
  • 10. Dining room
  • 5. Kitchen
MẶT BẰNG CĂN HỘ
HÌNH ẢNH NỘI THẤT
Plan Thumbnail
Vườn cảnh A1 Vườn cảnh A2 Lối đi ra hồ bơi Vườn cảnh B1 Vườn cảnh B2