Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Light off icon
Light on icon

Line black icon
Home project banner
Apartment info banner for mobile

Black line

Black line

Black line
Development Team
Quotes banner for mobile

Black line

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN DỰ ÁN

Topaz Twins là một dự án đầy tiềm năng đầu tư.
Hãy nắm bắt thông tin dự án ngay hôm nay!

CÔNG TY TNHH BERJAYA - D2D

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Map icon Lầu 6, Tòa Nhà Trung Tâm Tài Chính Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ

Map icon H22 Đường Võ Thị Sáu, Khu Phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hotline icon Hotline: 0899 333 866

Phone icon Tel: (84-28) 3521 0038

Email icon Email: sales@berjayavn.com

Loading gif
Hotline: +84899333866